Skip to main content
 
 

Vi värnar om hyresrätten som boendeform

Granit Bostad är en fastighetsägare med syfte att investera långsiktigt i hållbara hyresfastigheter på attraktiva platser och erbjuda hållbara, trygga och trivsamma boendemiljöer.

HUVUDKONTOR

Stockholm

ORTER

Stockholm, Malmö, Uppsala

ANTAL LÄGENHETER

2 024

TOTAL AREA

Cirka  132 000 kvm

FÖR VÅRA HYRESGÄSTER

Alla våra hus förvaltas av ByggVesta. Kontakta dem via tjänsterna nedan.

BOSTADSKÖ

På ByggVestas hemsida kan du läsa om köregler och ställa dig i bostadskö.

BOSTADSKÖ

LEDIGA LÄGENHETER

På ByggVestas hemsida hittar
du information om våra lediga lägenheter.

LEDIGA LÄGENHETER

FELANMÄLAN

Felanmälan görs via Mina sidor i ByggVestas app eller hemsidan. Du hittar även alla kontaktuppgifter på hyresavin eller i trapphuset.

MINA SIDOR

FASTIGHETERNA

Vi finns i dagsläget representerade på följande orter

STOCKHOLM

MALMÖ

UPPSALA

NYHETER

HÅLLBARHET

Vi tar miljöfrågan och det ökade behovet av trygghet i vårt samhälle på största allvar. Alla våra hus har eller kommer att ha genomtänkta gröna lösningar, både ute och inne, som underlättar en medveten vardag. Granit Bostads fastigheter utvecklas för att möta utmaningen att kombinera en riktigt trivsam boendemiljö med långsiktig hållbarhet ur både en ekologisk, social och finansiell synvinkel.

Ett trivsamt boende kan vara hållbart om man tänkt rätt från början med tydliga ambitioner och mål. Granit Bostad har som ambition att minimera sin negativa påverkan på miljö och omgivning genom att i största möjliga grad minimera utsläpp av växthusgaser. Vidare ska Granit Bostad ska bidra till en positiv utveckling i och omkring de orter och bostadsområden som Bolaget närvarar på.

VÅRA ÄGARE

Bolaget ägs gemensamt av Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, PRI Pensionsgaranti, Försäkringsbranschens Pensionskassa, KK-stiftelsen, Bliwa och Tenzing Invest.

Ägarnas målsättning är att bolaget ska fortsätta växa. Granit Bostad söker därför hela tiden nya affärsmöjligheter.

KONTAKT

Adress

Granit Bostad AB
Linnégatan 18
114 47 Stockholm
info@granitbostad.se

Kontakta vår förvaltare Byggvesta för felanmälan och övriga hyresgästfrågor:

Byggvesta

Ledning

Eva Eriksson
VD
+46 70 644 34 97
eva.eriksson@granitbostad.se

Jonas Berg
CFO
+46 70 366 01 53
jonas.berg@granitbostad.se

Transaktion

Anders Eliasson
+46 70 638 26 58
anders.eliasson@tenzinginvest.se

Mona Örjansdotter Johansson
+46 70 294 78 10
mona.orjansdotter@tenzinginvest.se

Close Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Granit Bostad
Linnégatan 18
114 47 Stockholm