Skip to main content

Tappen

Egenvärmehus med totalt 89 lägenheter i Annedal,
ett område vid Bällstaån i Bromma.

Tappen stod färdigt 2014 och har totalt 89 lägenheter. Fasaden är putsad och balkongpartierna varierar uttrycket i kvarteret.

Med hiss tar de boende sig lätt ner till garaget i källarplan där det finns 62 st parkeringsplatser som förvaltas av Q-park. I källaren finns även lägenhetsförråd. Den fina gården som delas med grannfastigheten är placerad mellan husen.

Byggnaden är ett så kallat Egenvärmehus. Det innebär att byggnaden har en mycket låg energianvändning förenat med god inomhusmiljö. Bostäderna är radiatorlösa och värms huvudsakligen upp av uppvärmd ventilation, instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och de boende själva. Med känd och beprövad teknik skapas en byggnad med mycket låga energibehov. För de boende är det ett alldeles vanligt hus med hög trivsel och bra lägenheter.

Antal lägenheter

89

Byggår

2014

Garageplatser

62

Balkong/Uteplats

Alla lägenheter har balkong eller uteplats, alternativt loftgång.

Cykelparkering

I garaget finns yta anpassad för cykelparkering

Förråd

Källarförråd finns till alla lägenheter

Close Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Granit Bostad
Linnégatan 18
114 47 Stockholm